JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

360-ARVIOINTI TARJOAA LUOTETTAVAA TIETOA ESIHENKILÖIDEN JA JOHTAJIEN VAHVUUKSISTA JA KEHITTYMISKOHTEISTA

Kauttamme saat apua myös johdon ja henkilöstön kehittämiseen, jos tavoitteenasi on jokin seuraavista:

  • Kehittää tiimiesi osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia
  • Tunnistaa korkean potentiaalin omaavat työntekijät ja tulevaisuuden johtajat
  • Arvioida johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita
  • Tarjota avainosaajille heidän kykyihinsä ja motivaatioonsa perustuvaa työnkuvaa
  • Tarjota koko henkilöstöllesi oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia
  • Tukea esihenkilöitä muutostilanteissa ja kehittää esihenkilöiden johtamiskäyttäytymistä

360-ARVIOINTI TARJOAA TIETOA YLEMMÄN JOHDON, ESIMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAHVUUKSISTA JA KEHITTÄMISKOHTEISTA

360-arvioinnissa kerätään palautetta arvioitavan henkilön toiminnasta kattavasti eri sidosryhmiltä kuten esimieheltä, kollegoilta, suorilta alaisilta ja asiakkailta. Valitsemme käytettävät palautteenantoryhmät aina yhdessä asiakkaan kanssa. WORKER-REKRYn 360-arviointi tarkastelee kohdehenkilöstä saatua palautetta kokonaisvaltaisesti, tuoden selkeästi esiin kehityskohteet ja priorisoiden ne.

270- JA 180-ARVIOINNIT TARJOAVAT TIETOA ASIANTUNTIJOIDEN JA ESIHENKILÖIDEN KEHITYSTARPEISTA

360-arviointeja voidaan soveltaa yrityksesi tarpeisiin keräämällä palautetta suppeammalta määrältä eri sidosryhmiä. 270-arvioinnit ovat asiantuntijoille suunnattuja palautetutkimuksia ja 180-arvioita voidaan käyttää esimerkiksi nopeaan reagointiin tiimiesimiesten tai asiantuntijoiden kehitystarpeissa.

Jätä yhteydenottopyyntö alta tai ota yhteyttä omalle alueellesi, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva arviointimenetelmät!