JOHDON JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Workerilta saat apua johdon ja henkilöstön kehittämiseen, joka auttaa kehittämään tiimien osaamista ja yhteistyötä ja organisaation tulosta.

Avullamme saat tunnistettua korkean potentiaalin omaavat työntekijät ja tulevaisuuden johtajat, ja voit tarjota avainosaajille heidän kykyihinsä ja motivaatioonsa perustuvaa työnkuvaa, ja koko henkilöstöllesi oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. 

Toteutamme tarpeesi mukaan 360-arviointeja ylemmän johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden arvioimiseen, sekä erilaisia yksilö- ja tiimiarviointeja, jotka perustuvat henkilöiden itsensä suorittamiin työkäyttäytymis-, motivaatio- ja kykytesteihin.

360-arviointi

360-arviointi tarjoaa kattavan ja luotettavasti mitatun tutkimuksen ylemmän johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 360-arvioinnissa kerätään palautetta arvioitavan henkilön toiminnasta kattavasti eri sidosryhmiltä kuten esimieheltä, kollegoilta, suorilta alaisilta ja asiakkailta. Valitsemme käytettävät palautteenantoryhmät aina yhdessä asiakkaan kanssa. WORKER-REKRYn 360-arviointi tarkastelee kohdehenkilöstä saatua palautetta kokonaisvaltaisesti, tuoden selkeästi esiin kehityskohteet ja priorisoiden ne. 360- arvioinnissa arvioidaan vain sellaisia kompetensseja, joita on mahdollista kehittää. Arviointiprosessi on luotettava, sillä arvioitava henkilö ei saa tietoonsa yksittäisten henkilöiden vastauksia.

360-arviointia kannattaa toteuttaa esimiehen tai työntekijöiden työn arvioimisessa ja kehittämisessä eri tilanteissa. Arvioinnin avulla esimiestä voidaan tukea muutostilanteissa tai haastavien ratkaisujen edessä, tai haastaa pois mukavuusalueelta kohti uutta, entistä laajempaa osaamista. 360-arviointi on erinomainen tapa esimiesten johtamiskäyttäytymisen kehittämiseen ja nykytilanteen tarkasteluun. 360-arvionnin avulla työyhteisöön saadaan läpinäkyvyyttä ja sitä kautta parannetaan työyhteisön työhyvinvointia ja yrityksen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Arviointiprosessiin sisältyy aina kehittymissuunnitelma ja seuranta.

270- ja 180-arvioinnit

360-arviointeja voidaan soveltaa yrityksesi tarpeisiin keräämällä palautetta suppeammalta määrältä eri sidosryhmiä. 270-arvioinnit ovat asiantuntijoille suunnattuja palautetutkimuksia ja 180-arvioita voidaan käyttää esimerkiksi nopeaan reagointiin tiimiesimiesten tai asiantuntijoiden kehitystarpeissa.

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö alta, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopivat arviointimenetelmät!

WORKER-REKRYSSÄ MAKSAT VAIN ONNISTUNEESTA REKRYTOINNISTA.

Worker-rekryssä yhdistyy rekrytoivien alan ammattilaisten
osaaminen ja alan parhaat henkilöarviointimenetelmät.

Worker-rekry soveltuu sekä toimihenkilö, että työntekijärekrytointeihin.