HENKILÖARVIOINNIT

Me Workerilla teemme henkilöarviointeja joko irrallisena kokonaisuutena, tai sisällytämme ne sovittaessa rekrytointipalveluihimme varmistaaksemme oikeanlaisen tekijän ja työtehtävän kohtaamisen.

Henkilöarviointeja käytetään monenlaisiin tarpeisiin – niiden avulla voidaan varmistaa rekrytoinnin onnistuminen, tai niitä voidaan käyttää organisaation sisällä arvioitaessa esimerkiksi johdon kompetenssia tai organisaation muutostilanteissa, kuten organisaation sisällä tapahtuvien työtehtävien ja roolien muutostilanteissa ja ylennyksissä. Henkilöarviointien avulla voidaan tehdä erilaisia kompetenssi- ja kehitysanalyyseja organisaation sisällä. 

Soveltuvuusarviointi

Kun halutaan varmistaa rekrytointiprosessin onnistuminen, soveltuvuusarviointi yhdistettynä muuhun rekrytointiprosessiin tuo luotettavan lopputuloksen. Soveltuvuusarviointi tuo rekrytointiprosessiin lisäarvona objektiivisen näkemyksen henkilön soveltumisesta työtehtävään ja yleisesti arvion henkilön vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Soveltuvuusarvioinnin avulla tunnistetaan yksilön kyvykkyys ja tulevaisuuden potentiaali ja saadaan arvokasta tietoa työtehtävien painotukseen ja urakehitykseen liittyen. Soveltuvuusarvioinneissa käytämme psykometriikan uusimpia kehitysaskeleita hyödyntäviä, erilaisia kyky- ja taitotestejä sekä erilaisia arviointityökaluja henkilön arvojen ja työpersoonallisuuden arviointiin. 

Arviointiprosessiin voidaan asiakkaan halutessa sisällyttää myös psykologin tekemä henkilöarviointi. Tutkimusten mukaan soveltuvuusarviointien käyttö parantaa suoriutumista ja sitouttaa työntekijöitä.

Teemme soveltuvuusarviointeja joko irrallisena kokonaisuutena, tai sisällytämme ne sovittaessa rekrytointipalveluihimme varmistaaksemme oikeanlaisen tekijän ja työtehtävän kohtaamisen.

Esikarsintapalvelut

Mikäli yrityksesi tarvitsee apua rekrytoinnissa hakijoiden karsintaan, me Workerilla autamme. Suoritamme esikarsintoja tunnistamaan hakijamassasta potentiaalisimmat työnhakijat työkäyttäytymisen, motivaation, ja taitojen perusteella. WORKER-REKRYn toteuttama esikarsinta perustuu objektiiviseen analyysiin hakijoista psykometriikkaa hyödyntäen.

Laadukkkaalla ja tehokkaalla esikarsinnalla organisaation rekrytointiprosessi nopeutuu ja prosessiin saadaan lisää luotettavuutta. Toteuttamamme esikarssinnan jälkeen voit keskittyä haastattelemaan soveltuvimmat hakijat, tai pyytää jatkoapua meiltä.

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö alta, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopivat arviointimenetelmät!

WORKER-REKRYSSÄ MAKSAT VAIN ONNISTUNEESTA REKRYTOINNISTA.

Worker-rekryssä yhdistyy rekrytoivien alan ammattilaisten
osaaminen ja alan parhaat henkilöarviointimenetelmät.

Worker-rekry soveltuu sekä toimihenkilö, että työntekijärekrytointeihin.